Nữ nghiên cứu sinh vô tình chế tạo thành công pin sạc tuổi thọ lên tới 400 năm

Nữ nghiên cứu sinh vô tình chế tạo thành công pin sạc tuổi thọ lên tới 400 năm

Một viên pin sạc với tuổi thọ lên tới 400 năm vừa được phát triển thành công bởi một nghiên cứu sinh là Mya Le Thai tại Đại học California. Ban đầu việc nghiên cứu của họ vô tình...

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Chuyên may đồng phục tại Hà Nội

Kinh doanh 2

Chuyên may đồng phục tại Hà Nội

Kinh doanh 3

Chuyên may đồng phục tại Hà Nội